Fundacja CIS prowadzi trzy instytucje:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Złotowie – dowiedz się więcej

Dzienny Dom Senior – Wigor – dowiedz się więcej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipce – dowiedz się więcej