W skład Rady Fundacji CIS wchodzą:

  1. Krystyna Bagrowska – Przewodnicząca Rady Fundacji
  2. Andrzej Chałubek
  3. Arkadiusz Król
  4. Przemysław Pufal
  5. Adam Rybicki
  6. Danuta Smakulska
  7. Dorota Staszewska
  8. Paweł Staszewski