• „Wsparcie dla seniorów na terenie Gminy i Miasta Krajenka”

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od 01 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Celem głównym projektu jest wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Krajenka (woj. wielkopolskie), poprzez utworzenie 20 miejsc w Klubie Seniora w terminie 01.11.2018-31.12.2020.

Projekt zakłada utworzenie 20 miejsc Klubie Seniora w Krajence, wsparcie 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach usług opiekuńczych oraz zrealizowanie 608h zajęć w ramach poradnictwa specjalistycznego/działań animacyjnych. Ponadto zostanie zatrudniony Opiekun Klubu Seniora.

Projekt będzie wdrażany w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krajence.

Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa jest partnerem projektu.

 

Pobierz załączniki:

Dane uczestnika projektu Krajenka 7.2.2

Deklaracja udziału w projekcie Krajenka 7.2.2

Oświadczenie uczestnika Krajenka 7.2.2

Regulamin

 
 
 
error: Content is protected !!