Każdy może wspomóc działalność Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych.

Wpłat można dokonywać na numer rachunku bankowego:

29894400030000847120000010

nazwa banku: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie

Dziękujemy!

 
 
 
error: Content is protected !!