Zarząd Fundacji tworzą:

  1. Dorota Staszewska  – prezes
  2. Arkadiusz Król – v-ce prezes
  3. Anna Mazurek – v-ce prezes
  4. Paulina Matuszak – sekretarz zarządu
  5. Magdalena Połyniak – członek zarządu